Điều khoản sử dụng

Quy định về hình thức thanh toán

 

Các hình thức thanh toán sẽ được thoả thuận trực tiếp khi đạt được thống nhất về dịch vụ giữa khách hàng và nhà hàng

Chính sách vận chuyển/giao nhận

 

Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ sẽ được thoả thuận trực tiếp khi đạt được thống nhất về dịch vụ giữa khách hàng và nhà hàng

Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

 

Các chính sách về đổi – trả và hoàn tiền sẽ được thoả thuận trực tiếp khi đạt được thống nhất về dịch vụ giữa khách hàng và nhà hàng